Ansvarsfraskrivelse

Denne hjemmeside leveres 'som den er' uden nogen repræsentationer eller garantier, udtrykkelige eller underforståede. Vi giver ingen erklæringer eller garantier i forhold til denne hjemmeside eller informationen og materialerne på denne hjemmeside.

Uden at det berører almenheden af ​​det foregående afsnit, garanterer vi ikke, at: (a) denne hjemmeside vil være konstant tilgængelig eller overhovedet tilgængelig; (b) oplysningerne på denne hjemmeside er fuldstændige, sande, nøjagtige eller ikke-vildledende. Intet på denne hjemmeside udgør, eller er beregnet til at udgøre, rådgivning af nogen art.

Vi er ikke ansvarlige over for dig med hensyn til tab, der opstår som følge af en begivenhed eller begivenheder, der ligger uden for vores rimelige kontrol. Vi er ikke ansvarlige over for dig med hensyn til forretningstab, herunder (uden begrænsning) tab af eller skade på overskud, indkomst, omsætning, brug, produktion, forventede besparelser; tab af forretning; tab af kontrakter; forretningsafbrydelse; tab af brug af penge; tab af forventede besparelser; tab af omdømme; tab af kunder; kundegoodwill og/eller lignende tab).

Denne ansvarsfraskrivelse påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder og forbliver i fuld kraft og virkning, selvom den opsiges af en eller anden grund.